ACSUG: Informe de seguimentoCalendario 2016/2017 + Horario Grupos + Exames


Horario da Biblioteca


Instalacións, aulas e recursos


Plan de autoprotección
ALUMNADO | ERASMUS
 •  
 •  
 • Departamento de Mobilidade e Transición
  Eufrasio Lucena: international@esadgalicia.com
  FACEBOOK: www.facebook.com/internationalesadgalicia
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  •  
  •  
  • CONVOCATORIA DE BOLSAS DE MOBILIDADE ERASMUS + CURSO 2017/2018
   (Convocatoria ABERTA)

   A Unión Europea dispón durante o período 2014-2020 a continuación do Programa de Aprendizaxe Permanente (Lifelong Learning Programme – LLP, 2007-2013) que abrangue catro niveis educativos: 1) a educación escolar, 2) a educación superior, 3) a formación profesional e 4) a educación de adultos. O programa específico para a educación superior no período 2014-2020 denomínase ERASMUS +.

   Na ESAD-Galicia xestiónanse a Acción KA1: Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe, que ten como obxectivo fortalecer o marco do Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por unha banda, a mobilidade de estudantes e persoal docente e, por outra, a cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.
  •  
  • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

  • Resolución DEFINITIVA Curso 2017/18
  • Declaración Aceptación-Renuncia
  • Convocatoria Erasmus 2017/18
  • ESADg_Erasmus_Staff_Application
  • ESADg_Erasmus_Students_Application
   •  
   •  
   • MAPA DESTINOS MOBILIDADE ERASMUS+
    Situación e listaxe das institucións coas que a ESAD de Galicia posúe convenio bilateral asinado.    Anadolu University - Turquía - https://www.anadolu.edu.tr/en/hakkinda
    · Programmes: Acting, Theatre History
    · Bilateral Agreement - ANADOLU TURQUÍA + ESAD VIGO 08- 2014-2021

    AALTO University - Finlandia - http://www.aalto.fi/
    · Programmes: Design for Theatre, Film and Television; Costume Design
    · Bilateral Agreement - FINLAND Aalto _ SF ESPOO12 + ESAD VIGO 2014-2021

    ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo) - Oporto, Portugal - www.esmaeipp.pt/
    · Programmes: Acting, Set Design, Costume Design, Light Design
    · Bilateral Agreement - ESMAE - PORTO 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2020

    ETCS (Escola Superior de Teatro e Cinema) - Lisboa, Portugal - http://www.estc.ipl.pt/
    · Programmes: Theatre, Cinema, Acting, Set Design, Costume Design, Production-
    Management
    · Bilateral Agreement - ETCS LISBOA 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2021

    IADT (Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) - Dublín, Irlanda - http://www.iadt.ie/
    · Programmes: Design and Visual Arts, Film and Media, Technology and Psychology
    · Bilateral Agreement - IRL DUBLIN38 + ESAD VIGO 08- 2014-2015

    JAMU (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno) - Brno, Rep.Checa - http://english.jamu.cz/jamu/difa.html
    · Programmes: Acting, Dramaturgy, Stage Direction, Set & Costume Design, Puppets
    · Bilateral Agreement - Jamu BRNO 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021

    University of Exeter - Exeter, UK - http://exeter.ac.uk
    · Programmes: Drama (consultar disponibilidade)
    · Bilateral Agreement - UK EXETER 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2017

    University of Minho - Braga, PT - http://www.uminho.pt/
    · Programmes: Theatre, Literature, Education
    · Bilateral Agreement - uMinho BRAGA 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021

    Conservatoire royal de Bruxelles - École supérieure des Arts - Bruselas, BE - http://www.conservatoire.be/
    · Programmes: Acting
    · Bilateral Agreement – B BRUXEL 07 + ESAD VIGO 08- 2014-2021

    Latvian Academy of Culture - Riga, Letonia - http://www.lka.edu.lv/
    · Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy, Audiovisual
    · Bilateral Agreement - LV RIGA 08 + + ESAD VIGO 08- 2014-2015

    University of Arts in Poznan - Poznam, Polonia - http://uap.edu.pl/en/university/
    · Programmes: audiovisual creation
    · Bilateral Agreement - PL POZNAM 03 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021
    •  
    •  
    • CONVOCATORIA DE BOLSAS DE MOBILIDADE ERASMUS + CURSO 2016/2017
     (Convocatoria PECHADA)

     A  Unión  Europea  dispón  durante  o  período  2014-2020  a  continuación  do  Programa  de Aprendizaxe  Permanente  (Lifelong  Learning  Programme – LLP, 2007-2013)  que  abrangue catro  niveis  educativos:

     1)  Educación  escolar
     2)  Educación  superior
     3)  Formación profesional
     4) Educación de adultos.

     O programa específico para a Educación Superior no período  2014-2020  denomínase ERASMUS+.

     Na  ESAD de Galicia  xestiónanse  a Acción  KA1: 'Mobilidade  das  persoas  por  motivos  de  aprendizaxe',  que  ten  como  obxectivo fortalecer o marco do  Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por  unha  banda,  a  mobilidade  de  estudantes  e  persoal  docente  e,  por  outra,  a  cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.
    •  
    • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

    • Resolución de bolseiros admitidos/excluídos
    • Declaración de aceptación/renuncia
    • ESADg_Erasmus_Staff_Application
    • ESADg_Erasmus_Students_Application
    • Convocatoria 2016/2017
     •  
     •  
     • CONVOCATORIA DE BOLSAS DE MOBILIDADE ERASMUS + CURSO 2015/2016
      (Convocatoria PECHADA)

      A Unión Europea dispón durante o período 2014-2020 a continuación do Programa de Aprendizaxe Permanente (Lifelong Learning Programme – LLP, 2007-2013) que abrangue catro niveis educativos: 1) a educación escolar, 2) a educación superior, 3) a formación profesional e 4) a educación de adultos. O programa específico para a educación superior no período 2014-2020 denomínase ERASMUS +.

      Na ESAD-Galicia xestiónanse a Acción KA1: Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe, que ten como obxectivo fortalecer o marco do Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por unha banda, a mobilidade de estudantes e persoal docente e, por outra, a cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.

      Os prazos que regulan esta convocatoria son os seguintes:

      Prazo de presentación de solicitudes: do 5 ao 19 de febreiro 2015.
      Publicación da listaxe provisional de seleccionados/as, suplentes e excluídos/as: 23 de febreiro 2015.
      Prazo de reclamacións á listaxe provisional: 23 e 24 de febreiro 2015.
      Publicación da listaxe definitiva de seleccionados/as e suplentes: 25 de febreiro 2015.
      Data límite para a aceptación ou renuncia de destinos outorgados aos/ás estudantes: 26 de febreiro 2015.
      Envío á OAPEE das solicitudes de bolsas Erasmus: Segunda semana de marzo de 2015.
      Envío das solicitudes dos/as estudantes ás institucións de acollida: A partir de abril de 2015.
     •  
     • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

     • Convocatoria 2015/2016 (completa)
     • Novo formulario de inscrición estudantes
     • Novo formulario de aceptación
      •  
      •  
      • CONVOCATORIA DE BOLSAS DE MOBILIDADE ERASMUS + CURSO 2014/2015
       (Convocatoria PECHADA)

       A Unión Europea dispón durante o período 2014-2020 a continuación do Programa de Aprendizaxe Permanente (Lifelong Learning Programme – LLP, 2007-2013) que abrangue catro niveis educativos: 1) a educación escolar, 2) a educación superior, 3) a formación profesional e 4) a educación de adultos. O programa específico para a educación superior no período 2014-2020 denomínase ERASMUS +. Ten como obxectivo fortalecer o marco do Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por unha banda, a mobilidade de estudantes e persoal docente e, por outra, a cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.

       No tocante á mobilidade de estudantes, o programa Erasmus prevé dúas accións: a mobilidade con fins de estudo e a mobilidade para realizar prácticas. No noso centro só temos implantada por agora a mobilidade de estudos, consistente na realización dun período formativo nun centro de educación superior doutro país europeo que estea en posesión da Carta Universitaria Erasmus. Nesa estancia, os/as estudantes están exentos de taxas académicas no centro de acollida e, á súa volta, a ESAD de Galicia recoñece academicamente os estudos realizados. O programa Erasmus + outorga bolsas que axudan a sufragar, parcialmente, os gastos derivados da mobilidade ata un máximo de 5 meses.

       Polo que fai á mobilidade do profesorado, o programa Erasmus concede axudas tanto para impartir docencia en centros de ensino superior como para recibila. A partir deste ano este tipo de mobilidade sempre será articulada dende o Departamento de Mobilidade, e nunca de xeito totalmente individual.

       O Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), adscrito ao Ministerio de Educación, é a axencia encargada de xestionar en España todo o relativo ao Programa de Aprendizaxe Permanente da Unión Europea. Na súa páxina web pódese atopar ampla información relativa ao programa Erasmus +.
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

 • Dirección escénica e dramaturxia

 • Interpretación

 • ERASMUS