ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

NORMATIVAS
  • A normativa oficial aplicable pode consultarse na área de Calidade, Anexo III, Documenta, que ofrece una rexistro actualizado de todas as leis, reais decretos, decretos, ordes e outras disposicións polas que se rexen a Escola e as ensinanzas que ofrece.

   Igualmente, nos capítulos 2, 3 e 4, do Manual de Calidade, área de Calidade, aparecen recollidas as normas e documentos de organización interna da ESAD, nomeadamente o Proxecto educativo e o Proxecto curricular (cap. 2), as Normas de organización e funcionamento (cap.3), e a Memoria provisional do título (cap. 5).

   Outra normativa máis específica aparece vinculada coas pestanas dedicadas aos grupos de interese, especialmente profesorado e alumnado.

  • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

  • DE201.02 Proxecto educativo
  • DE201.03 Proxecto curricular
  • DE201.05 Plan de Convivencia
  • DE301.01 Normas de organización e funcionamento
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+