ACSUG: Informe de seguimento



Horario da Biblioteca


Plan de autoprotección





ORGANIGRAMA | Servizo de Garantía Interno de Calidade
 • O Servizo de Garantía Interno de Calidade aparece recollido no DE101.02, no capítulo 1 do Manual de Calidade, onde se establece a súa composición, funcións e responsabilidades:

  • Supervisar o proceso de aprobación, implantación, revisión e mantemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade a través do Manual de Calidade.
  • Supervisar o proceso de aprobación, implantación, revisión e mantemento de procedementos, da documentación e dos seus rexistros.
  • Realizar propostas en relación co Manual de Calidade e o control da documentación e dos rexistros.
  • Realizar propostas para a elaboración e implantación de procesos e procedementos no Sistema.
  • Realizar procesos de autoavaliación e de preparación de avaliacións internas ou externas.
 •   

  CURSO 2016/2017

  O Servizo de Garantía Interna da Calidade está integrado polo Director/a da ESAD, polo Secretario/a, polo Coordinador do Departamento de Calidade, por dous representantes do profesorado, dous representantes do alumando e un representante do Persoal de Administración e Servizos.

  Director: Manuel F. Vieites García
  Secretario: David Mortol Moreno
  Departamento de Calidade: Mónica Groba Lorenzo
  Profesorado: Carmen Labella Rivas, Alicia Corral Alonso
  Alumnado: Maite Candamo Romaní, David Carbó Falque
  Persoal de administración e servizos: Consuelo Pena Arjones

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+