ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

PROBAS DE ACCESO | Tribunais
 •  
 • Ao abeiro do disposto na Resolución do 8 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2015-2016, faise pública a composición dos tribunais que deberán xulgar cada un dos exercicios.
  • Tribunais probas de acceso 2016/2017
  •  
  • Tribunal primeiro exercicio, común a todas as especialidades:
   Presidenta:
   Secretaria:
   Vogais:
   Suplentes:

   Tribunal do segundo exercicio, especialidade de Interpretación:
   Presidente:
   Secretaria: .
   Vogais:
   Suplentes:


   Tribunal do segundo exercicio, especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia:
   Presidente:
   Secretaria:
   Vogais:
   Suplentes:


   Tribunal do segundo exercicio, especialidade de Escenografía:
   Presidenta:
   Secretaria:
   Vogais:
   Suplentes:

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+